Jdi na obsah Jdi na menu
 


Budovy bez čísel popisných

31. 7. 2010

Jiné budovy bez čísel pop.

 

I. Tabáční trafika na náměstí Paříkově.

Byla postavena roku 1921 zdejší Družinou pro péči o válečné poškozence pro invalidu Matěje Řehoře. Náklad na stavbu činil asi 6000 Kč. Na něj půjčila obec z fondu invalidů 4 000 Kč. Proto si činí na budku vlastnické právo a vybírá sama od trafikanta nájem na úrok a úmor kapitálu. Od roku 1936 užívá jí invalida Václav Zíma.

II. Tabáční trafika v ulici Švehlově (dnes Jiráskova ul. pozn. Třeb.)

stojí na rozcestí silnic k Chodovlicům a k Úpohlavům vedle I. kříže. Je zbudována ze dřeva a na její postavení zapůjčila obec z fondu invalidů 1.200 Kč. Stavěla jí válečná vdova Anna Eisenhammrová roku 1922.   ( viz. též váha u I. křížku r. 1875 – 1906, poz. Třeb.)

(Pro úplnost je nutné připomenout, že trafika byla rovněž v domku čp. 134. Paní Anna Zimmerová provozovala trafiku jako válečná vdova. Její manžel padl v 1. světové válce a syn Antonín Zimmer padl jako poručík letectva Československé bombardovací perutě.

Druhá neuvedená trafika byla provozována panem Rozhoněm v domku mostní váhy na křižovatce dnešních ulic Masarykova, Jiráskova a Tyršova poz. Třeb.).

III. Kolna na pohřební vůz.

Postavil ji v severovýchodním cípu hřbitova Spolek českých vojenských vysloužilců roku 1898 a je dnes majetkem Podpůrné Jednoty Pařík.

(Zde připomínám objekty„pitevny - márnice“ a dřevěné zvonice na starém hřbitově, poz. Třeb.).

 IV. Sušárny.

1. Lorenz Novák postavil roku 1860 na č. top. 318 v zahradě sušárnu. Z důvodu požární bezpečnosti musel ji posunouti 30 sáhů od čížkovského presu /dnes č.p. 37/. Dnes už není po ní stopy.

2. Václav Göttner postavil roku 1855 v místě, kde je dnes zahrada domku č. 323. Pisatel t.ř. pamatuje ještě její rozvaliny. Kdy byla zrušena není zapsáno. ( Později zde byla sušárna pana Posla. Nyní zde stojí rodinný domek, poz. Třeb.)

3. Leopold Schosser postavil roku 1861 mezi mlýnem Novým a Košťálovským při mlýnské strouze sušárnu a roku 1873 žádala paní Anna Kalderová, aby si z ní mohla udělati obytné stavení. K tomu asi nedošlo. Roku 1910 shořela a patřila panu Josefu Auerveckovi.

4. Sušárna dnes zvaná Zoblová, byla postavena roku 1861 Janem Böhmem, majitelem domu č. 140. Stojí ještě podnes pod domem č. 217 a pracuje se na ní dále.

5. Mlýn č. 52 měl svou sušárnu na pozemku č.p.... v severovýchodním cípu při staré strouze. Roku 1908 již byla v rozvalinách. ( Sušárna byla umístěna pravděpodobně za dnešním zdravotním střediskem. Zhruba v trase Sokolské ulice od mlýna vedla pěšina, podle které tekly obě strouhy a na úrovni domu čp 491 se stékaly. Dále pokračovaly podél farské zahrady pod stávající hasičskou zbrojnicí, kolem ČB modlitebny na mlýny. U čističky se vlévala strouha náhonů zpět do Modly. Poz. Třeb.)

6. Sušárna pana Josefa Péče byla postavena roku ..... na pozemku č.p. Je moderně zařízena a stále ještě v činnosti.

                                                                                                                                        V. Kosina

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Lhota

(F. Immer, 1. 3. 2016 14:02)

Lhota - Náves vesničky jménem Lhota na Třebenicku od nepaměti zdobí barokní kaple. V posledních letech značně zchátrala, třebenická radnice se proto opakovaně pokoušela získat na její opravu peníze. Podařilo se až letos.(2015 pozn. aut.) „Náklady na obnovu kapličky byly zhruba 480 tisíc korun. Z toho 300 tisíc činí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj," řekla místostarostka Třebenic Eva Hajná.
Zdroj: http://litomericky.denik.cz/zpravy_region/naves-ve-lhote-zdobi-opravena-kaple-20151108.html

Re: Lhota

(Zpravodaj ČG 04/2015, 3. 3. 2016 11:20)

Úspěšní jsme byli na Ministerstvu pro místní rozvoj a obdrželi jsme dotaci ve výši 300 000,-- Kč na opravu kapličky ve Lhotě u Třebenic. Oprava byla provedena za 476 175,-- Kč a město tedy ze svého rozpočtu doplatilo 176 175,-- Kč.