Jdi na obsah Jdi na menu
 


Číslo popisné 3

2. 1. 2011

 

(Číslo popisné 3)

 

Staré názvy domu po jeho majitelích jsou Draštatovský , Selygkrovský a Andrlovský. Od Jana Draštaty, vlastního bratra Tomáše Hortulána, koupil jej r. 1638 Daniel Selygar. Patřila k němu zahrádka proti presu Jana Veselého, č.p. 144. Zaknihován mu byl teprve 11.X.1642. (x/15-29). Přišel o něj při ohni dne 16.V.1664 a spáleniště připadlo k záduší. Od záduší koupil jej 3.IV.1677 zámečník Šimon Herold (Anna) za 50 kop m. (x/26-13)

 

Ten ale neměl dosti peněz na znovuzřízení a proto jej prodal dne 24. dubna 1681 za 100 kop m. lazebníku Kašparu Anderle-mu (x/26-14). Ten jej postavil a-zemřel. Vdova Marie prodala dům dne 6. května 1709 ( ale bez zahrádky, kterou zemř. muž odprodal Janu Jakubu Veselýmu) za 220 kop m. kantoru Václavu Pátkovi a Dorotě, provdané po ovdovění za kantora a potom radního písaře Václava Želechovský-ho. (x/26-583, také x/13-57). Od dědiců Pátkovských (po novém vyhoření roku 1738 a znovu postavení) koupil dům dne 30.III.1744 mydlář František Körperta po něm jej v ceně 485 zl. r. převzal dne 20.VIII.1755 Jan Veselý (Anna). Po nich měl dům syn Jan Lorenc Veselý a jeho dcera Františka, provdaná pak Hotašová. Ta jej prodala 6.VIII.1796 za 380 zl. r. Josefu Pokorný-mu. (Z/A/ 133-388).

 

Další majitelé jsou: r. 1777 opět Jan Veselý, provazník, 1826 Josef Strommer, kolář, zemřel 3.X.1860, od r. 4.II.1878 syn tohoto František Strommer,dům vyhořel 20.X.1822 při velikém ohni, a Marie, 20.VI.1892 už Josefa Polívková, pro kterou jej koupila vlastně v dražbě dne 6.VII.1892 Občanská záložna zde za 7.000.-- zl.

 

Od 27.IV.1926 má dům Václav Rybář a Marie, kteří jej získali od sl. Polívkové, své tety za 26.300.--Kč.

 

Dům, který vyhořel roku 1822 a byl znovu postaven a k němuž r. 1834 přistavěl Josef Strommer světnici, zvanou Strommerwohnung nad průjezdem a roku 1872 rozšířen o stáje ve dvoře byl novými majiteli roku 1935 do základu sbořen a přestavěn v nynější podobě. (V současné době je zrušena výloha, která byla umístěna vpravo od vrat v podloubí. poz. Třeb.)

 

Dne 17.VII.1860 stal se tu zajímavý případ. Zemřeli tu skoro současně dva staří manželé: Anders František, švec, 70 roků starý na zápal plic a jeho choť Anna, 72 r. , na vodnatelnost.

 

                                                                                                                                   V. Kosina

 

(Pan Kosina zapomněl poznamenat, že v domě čp.3 byla za Velké války strážnice místní národní obrany, kde "nenadále postřelen byl pokrývač Benda klempířem Fr.Semšem při neopatrném zacházení se služebním revolverem".

Informace je citovaná z pamětní knihy města Třebenice (K 1), která je součástí fondu Archiv města Třebenice. Autorem záznamu je tehdejší kronikář řídící učitel Pašek. - Pozn. vita)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář