Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hřbitov

18. 11. 2010

Hřbitov.

 

Dnes dole v městě při kapli sv. Trojice existující hřbitov je dle pořadí druhý. Prvý hřbitov (krchov) byl – jako to bylo téměř ve všech obcích – kolem kostela. Tento hřbitůvek byl velmi malý a brzy asi přeplněn. Proto byl zrušen a zřízen nový za městem „Na trávníku“. V zápisech není nikde přesně řečeno, kdy byl starý hřbitov zrušen. Stalo se tak jistě ještě před dlážděním kol kostela r. 1838, nanejvýš před úpravou terénu kol radnice r. 1867. Kosti byly odtud převezeny na fůrách na nový hřbitov a pochovány do šachty v dolejší části III. oddělení. Tam se na ně – a bylo jich asi 40 m - přišlo r. 1932. V této části III. oddělení nebylo možno vykopati hroby pro množství kostí, na které se narazilo při kopání. Proto byla celá tato část překopána a kosti vybrány a přeneseny do kostnice vybudované v jihovýchodním cípu hřbitova.

 

Společným hřbitovem celé farnosti se stal r. 1864 dle protokolu z 24.XI.1864 čj. 849 a byl řádně ohrazen zdí z příspěvků obcí. Obce pak uhrazovaly náklad hřbitovní dávkou, a sice zprvu 10 kr. z pohřbu bohatého, 5kr. u chudého, později jejich dvojnásobkem. Okolní obce však vybíraly dávku liknavě a v případě oprav musely kvótu na ně připadající uhraditi z obecní kasy. Snad už v roce 1880 se vyvinula praxe taková, že ode všech pohřbů vybírá poplatky městská pokladna v Třebenicích a ta také z peněz vybraných uhrazuje náklady hřbitovní.

Oddělení pro urny bylo zřízeno r. 1929.

 

Pitevna. Pitevna na hřbitově vznikla rozšířením a upravením původní márnice (neznámo kdy postavené) roku 1907. ( Už 12.VI.1905 čj. 14.883 nařídilo hejtmanství provedení této úpravy.) Návrh na plán k práci byl schválen 14.IX.1907 čj. 36.059.

 

Roku 1929 byla také zeď hřbitovní důkladně opravena.

 

Podrobný plán hřbitova pořídil r. 1932 V. Kosina.

 

3.II. 1909 čj. 4.662 vyšetřovalo okresní hejtmanství právní stav hřbitova a dle odpovědi, která není zachována, bylo pravděpodobně vzato na vědomí, že se jedná o hřbitov obecní.

 

Na starém (dolním) hřbitově se přestalo pohřbívat okolo roku 1970. V jižní části hřbitova bylo po roce 2000 vybudováno kolumbárium. V roce 2006 – 8 byla provedena oprava ohradní zdi. V roce 2010 byla provedena oprava márnice – pitevny. Opravu provedla firma Renesance Ing. J. Křivohlavý. Za opravu márnice, prořez 18 ks stromů a úpravu hlavní cesty zaplatilo město celkem 497 000.--Kč. Dotace od státu činila 347 000.-- Kč. Poz. Třeb.)

 

                                                                                                                     V. Kosina

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář