Jdi na obsah Jdi na menu
 


Koupaliště

9. 12. 2010

 

Koupaliště.

 

Roku 1896 zřídil si mlynář Leopold Beer při mlýně Košťálovském č. p. 257 první třebenickou veřejnou koupelnu. Byla to prkny ohrazená kabina, asi 3 x 4 metry veliká, do níž spadala voda z mlýnských vantrok (koryto vedoucí vodu nad zemí u starých mlýnů i dřevěný žlab na mlýnské kolo. Poz. Třeb.). Úřad mu ji ale neschválil, protože prý tutéž vodu o 100 metrů níže jímá městský vodovod a lidé ji pijí. Přesto se tam však koupalo dále. Pisatel t.ř. se tam koupal ještě roku 1910.

 

Jinak se tu bylo možno koupati jen buď ve velkém rybníce, to však rodiče dětem právem zakazovali, protože tam byla voda velmi nečistá a nezdravá, anebo v malém rybníčku za hostincem č. 261, který patřil panu Horčovi – mlynáři (č. p. 37). Ten rybníček byl však velmi bahnitý a mělký. Majitel v něm choval také ryby. Na naléhání veřejnosti měl pan Horč už před válkou (1. světovou) připraven návrh na zbudování koupaliště místo rybníčku. K provedení se však neodhodlal.

 

Roku 1922 – 24 šel za touto otázkou br. Svědík v T.J. Sokol. Horoval pro zařízení koupaliště na staré strouze pod školním hřištěm (asi v sokolské zahradě, kde je dnes dětské hřiště. Poz. Třeb.). Než se však Sokol dostal k provedení podniku předběhl jej syn mlynáře R. Horče Jaroslav, který dostal od otce hostinec č. 261 i se zahradou, ve které ležel výše zmíněný rybníček. Ten uskutečnil původní otcův plán a vybudoval z rybníčku koupaliště asi 10 x 20 metrů veliké, betonem obezděné se dnem rovněž betonovým. To se stalo roku 1925.

U koupaliště byly postaveny dřevěné kabiny. Pro město to byl pokrok, protože až doposud neměli jsme tu příležitost ke koupání a docházelo se buď do Lovosic nebo Libochovic.

Koupaliště se vžilo, ale brzy nestačilo. Pan Horč se roku 1938 rozhodl koupaliště zvětšit a moderně je vypraviti. Dal si vypracovati na ně plán od architekta Kumpána, když tu dělal návrh na sadovou úpravu Paříkova náměstí. Podle jeho návrhu mu pak starosta Kosina vyměřil suaci (situaci) na místě co do plochy i výšek a ještě v témž roce zjara se dal pan Horč do stavby. Dnes má koupaliště velikost 30 x 30 metrů, zdokonalený přítok vody s jejím předehříváním a pěkně upravené okolí. Činem pana J. Horče, který se neobával na koupaliště vynaložit 50.000 Kč získalo město důležitý hygienický a propagační podnik.

 

(Kolem roku 2000 však dochází k pozvolnému zániku vybavení a později i k higienické závadnosti vody v bazénu. Poz. Třeb.)

 

                                                                                                                                  V. Kosina

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář