Jdi na obsah Jdi na menu
 


O dlažbách

23. 9. 2010

O dlažbách.

 

Průtah státní silnice.

 

S jeho dlažbou se začalo nejdříve. O pracích na této práci v daleké minulosti mluví kniha „100 let...“ Původní dlažba byla provedena z divokého čedičového kamene a byla často opravována.

Roku 1861 byla provedena předlažba od domu č. 82 dolů až k mostu č. 112 za 164.92 zl.

Roku 1882 byla předlážděna část od domu č. 117 k domu č. 127. Práce provedl dlaždičský mistr Hieke z Lovosic a platilo se mu za 1 čtv. sáh 50 krejcarů. (sáh = 1,9 m, poz. Třeb.)

Po převratu byl stav dlažby průtahu neudržitelný. Dlažbu dobila doprava těžkými auty se železnými rýfy a pak doprava dlouhého dříví z lesů kol Děkovky, kterého se tudy vozilo velké množství, protože tam byly najednou vykáceny celé lesy, zničené mniškou. Všecky opravy dlažby byly by mrháním peněz. Proto byla roku 1929 celá dlažba průtahu od domu č. 16 dolů až k městské váze vytrhána, teren znovu výškově upraven a po vyštětování byla provedena dlažba drobnými žulovými kostkami. Teren byl u Radnice snížen asi o 30 cm, u domu č. 82 o 50 cm. Tak byly všecky svahy zmírněny. Na úhradu celkového nákladu Kč 330.000.-- Kč přispěl 90 procenty. (?) 1 čtvereční metr dlažby stál 63 Kč. Kámen pochází od Sázavy. Práci prováděl dlaždič Hike z Roudnice n/L. Odkopový materiál se odvážel do západní části rybníka a pak do Sokolovny na zavážení varny. (Varna bývalého pivovaru? Poz. Třeb.) Starým kamenem se vydláždily okraje kostkové dlažby a rigoly, částečně se jím štětovalo. Při tom byla současně nákladem asi 54.000.--Kč provedena kanalisace vlevo a vpravo vozovky.

Druhá část průtahu, t.j. celá ulice Tyršova až po trať byla stejným způsobem vydlážděna roku 1936. Ta nebyla dosud vůbec ještě dlážděna. Na na tuto práci, jež vyžadovala nákladu asi 230.000.-- Kč vydala obec sama 85.000.-- Kč za přídlažby, ovrubníky a kanalisaci po obou stranách, pokud tam již nebyla. Provedl ji dlaždič Slavík z Loun. Výškově se tam mnoho nezměnilo, na úseku od domu č. 98 k domu č. 202 byla místo dosavadního šeredného náspu zbudována pěkná opěrní zeď se zábradlím.

Třetí část průtahu, t.j. od ulice Dlažkovická až na konec města u Kololeče byla asfaltována roku 1936 v říjnu. Práci provedla správa státních silnic ve své režii a obec na ni přispěla obnosem Kč 10000 Kč. Provedla při tom okrajové úpravy, zejména kanál podle č.d. 25 až 30.

 

II. Masarykova třída od váhy až na most u továrny byla dlážděna nákladem okresu lovosického s obcí roku 1925 čedičovými kostkami. Práci provedl dlaždič Suske.

Druhá etapa této výdlažby, totiž partie od mostu před továrnu až k vjezdu do továrny byla provedena zase čedičovými kostkami roku 1926. O provedení obou prací má zásluhu člen okresní správní komise Josef Péč, bývalý starosta města.

Jisto jest, že se čedičové kostky neosvědčily. Velká část se jich už rozpukala a vydrobuje se. (Napsáno v roce 1939, poz. Třeb)

 

Žlábková ulice. Už roku 1976 (jde o rok 1906 nebo 1896, poz. Třeb.) byl tam na návrh starosty Petricha vydlážděn chodník k prameni Žlábek, aby tam i v deštích mohli lidé chodit pro vodu. I. část celé šíře ulice byla vydlážděna roku 1914, II. část až ke stodole p. J. Krátkýho se provedla roku 1923 (pan Krátký na to věnoval dlažební kámen) třetí část až k domu č. 119 se dláždila roku 1933.

 

IV. Školní ulička byla vydlážděna roku 1916. ( V roce 2008 byla vydlážděna část Školní uličky, od uliční čáry t.j. rohu školy a domu p. Čepeláka až k vjezdu do jeho zahrady, za zámkovou dlažbu město zaplatilo 207 851.-- Kč. Spodní část uličky byla vydlážděna současně při výstavbě tělocvičny v roce 2007 v celkové ceně 12 654 052, 47 Kč uvedené k 30.9.2007. Poz. Třeb.)

 

V. Preisovic ulička se dláždila na způsob mělkého rigolu roku 1916. Tato ulička dnes již neexistuje. Vedla podél dvoru č. 172 do školních polí. Byla zrušena roku 1938 po dohodě s panem Preisem jenž ustoupil se svou zdí podél staré strouhy dobrovolně do regulační čáry, obec pak odkoupila od sousední zahrady č. k. (24) pana Fr. Vinše také kousek přesahující regul. čáru a zbudovala tam novou spojku na školní pole. Podél zahrady p. Vinše musela obec vybudovati novou opěrní zeď.

 

VI. Betonová vozovka před radnicí a kostelem byla zřízena roku 1929 současně s předlažbou státní silnice. Práci provedla firma Honz z Nového Bydžova. Tam byl terén až o 70 cm snížen a při odkopávce se přišlo na zbytky ohradní zdi starého hřbitova kol kostela a základy krámů pekařských. Bylo z toho vidět, že mezi radnicí a těmito krámy byla dříve ulička jen asi 5 metrů široká. (Nová zámková dlažba zde byla položena současně s dokončením rozsáhlé rekonstrukce v letech 1990 – 2000, více v závěru k budovám a stavbám bez čísel popisných. Poz. Třeb.)

 

Příjezd a sjezd z váhy byl vydlážděn roku 1933. Práci provedl V. Šuma z Chrášťan nákladem asi 1800 Kč.

 

VIII. Výdlažba vozovky na Paříkově náměstí podél domů č.127 – 131 a pak příjezd ze státní silnice za kostel byl proveden roku 1938 při úpravě celého náměstí za sad. /V. Šuma/

Pod dlažbou je všude štět.

                                                                                                                            V. Kosina

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář