Jdi na obsah Jdi na menu
 


Neschopnost pokračuje 4

 

Tak nám vyšel rozpočet ... parafráze této památné věty není od věci. Jako vždy, když se podívám na výplod, textovou zprávu nebo rozpočet zdejší radnice, jsem přesvědčen, že je předkládán pro zasmání adresátům nebo se jedná o výsměch určený těm ostatním. Předkladatel se zřejmě dobře baví, vědom si své nedotknutelnosti, kterou mu zajišťuje svěřený mu úřad a jeho statečná skupina neohrožené desítky. Vím, že počtářsky je to špatně a že se jedná o dalších 9 zastupitelů, ale při hlasování jde o celkový počet 10.

Že se jedná o švejkovinu a nikoliv kontrolu rozpočtu za 2.čtvrtletí 2010 budu demonstrovat na jednom z mnoha nedostatků v rozpočtu, zveřejněném 16.9. na internetových stránkách města Třebenice. Materiál, který je předkládán jako druhá změna rozpočtu již má doplněk. Už to je kuriozita. Zapomněl-li někdo něco dopsat, mohl před zveřejněním upravit základní dokument, v tomto případě rozpočtovou změnu. Vždyť od 1. pololetí uplynula doba 78 dnů. Nyní však k samotné demonstraci: Příjmová a výdajová část jsou zveřejněny v opačném pořadí. Výdajová část rozpočtové změny č.2


§ 3326 Pořízení, zachování a obnova místních kult. památek

* oprava márnice st. hřbit. Tř. roz. žádost o dotaci

400 000 Kč          577 000 Kč

                          upravený rozpočet       2. změna            upravený roz.

                          po 1. změně

                          577 000                       - 80 000               497 000


Příjmová část rozpočtové změny č.2

Třída 4 přijaté transfery

Položka 4116 dotace POV MMR, oprava hřbitovní kaple

 

                       upravený rozpočet          2. změna            upravený roz.

                       po 1. změně

                       400 000                          - 52 600               347 400


Protože v rozpočtu města na rok 2010 oprava hřbitovní kaple není uvedena a rovněž rozvojová strategie města pro období 2007 – 2013 podobný název neobsahuje, je shodným vodítkem pouze dotační částka 400 000 Kč.

Lze se tedy domnívat, že se bude jednat o opravu márnice na starém hřbitově s dotací na hřbitovní kapli. Potom se ale nelze divit, že následná kontrola na použitou dotaci zjistí, že prostředky byly čerpány neoprávněně a bude podobně jako u Medvědic požadovat vrácení dotace, sankci ve stejné výši a úroky.

Je možné, že město získalo dotaci aniž vědělo, že bude opravovat předmětnou kapli a dodatečně ji zařadí do plánu oprav. V každém případě je to švejkovina nebo neschopnost. Nebo že by se jednalo o průhledný rozpočet, aby si nemohl nikdo vylepšit vlastní konto?

 

                                                                                                                                     F. Immer

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář