Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jaký je důvod?

19. 2. 2012

 

Jaký je důvod?

 

Zastupitelstvo města by mělo v únoru rozhodnout o privatizaci veřejných služeb. Denně se na vlastní kůži můžeme přesvědčit, že tyto záměry občany města poškozují. Nepromyšlená a unáhlená privatizace čistírny odpadních vod přinesla občanům několikanásobné zdražení poplatků za takzvané stočné. Před léty jsme upozorňovali, že zdůvodnění typu „výměna čerpadla by byla drahá“ jsou neopodstatněná. Jednak  k potřebné výměně nebyl zatím důvod a bude-li výměna nutná, každý provozovatel ji zahrne do nákladů a nechá si ji zaplatit od občanů. Navíc každý provozovatel vždy hledí především na zisk. Proti tomu obec, která veřejné služby zajišťuje, zisk nutně vytvářet nemusí, ale má ze zákona občanům zajišťovat co nejlepší životní podmínky. Zdůraznil bych, životní podmínky občanům, nikoliv funkcionářům lehké živobytí. Podobně nepromyšlený návrh (viz. RM 9.1.2012) se objevil k rozhodnutí pro zastupitelstvo města. Rada města uvažuje o pronájmu veřejného osvětlení soukromé firmě. Zopakujme si, že žádná firma nemá zájem provozovat zařízení nebo poskytovat služby, na kterých prodělává. Což znamená, že náklady na veřejné osvětlení nemohou být levnější. Z mnoha příkladů politických rozhodnutí všichni víme, že privatizace veřejných služeb nevede k nižším cenám. Stačí se podívat na energetiku, zdravotnictví, dopravu a další zprivatizované oblasti. Domnívám se, že jeden z důvodů pronájmu je zbavit se povinností. O těch ostatních, jako je otevření dalšího penězovodu a pod., raději pomlčím. Když jsem se již zmínil o veřejných službách, jednu takovou kritizují občané a v nedávné minulosti i opoziční zastupitelé několik let. Město provozuje řadu let ztrátovou sutomskou ubytovnu. Ztráty jsou statisícové a stále budou narůstat. Radu města ani zastupitelstvo tyto zbytečně vynaložené náklady léta nezajímají. Zde by byl namístě možný pronájem, třeba i s nulovým ziskem. Domníval jsem se, že když v radě města a ve finančním výboru začnou převládat vysokoškolsky vzdělaní odborníci, bude se hospodaření ubírat jiným směrem, než tomu bylo před volbami. Téměř v každé učebnici a skriptech ekonomie je uvedena poučka, že právnická nebo fyzická osoba nebo účetní jednotka, která spravuje veřejné prostředky, není povinna nebo nemá poskytovat veřejné služby, které jsou ztrátové. Od samého počátku, kdy byla ubytovna převedena od státu do majetku města, nemělo město tyto prodělečné služby provozovat, nebo mělo požadovat dotaci, případně úhradu ztráty.

Na závěr si dovolím ještě jedenu připomínku. V radě města dnes sedí 4 vysokoškolsky vzdělaní funkcionáři a jeden středoškolák s bohatou řídící praxí - několikaletý starosta „odborník na rozpočty a účetnictví“. Prosím, aby tato část byla brána jako konstatování faktů. Rada města předložila ke schválení rozpočet na rok 2012, který jako všechny předchozí vykazuje řadu nedostatků. Nemá smysl je zde všechny komentovat. Jak je zvykem, stejně bude zastupitelstvem schválen včetně chyb. A zde jsme u jádra věci návrhu rozpočtu 2012: V § 3392 – Zájmová činnost v kultuře je uvedeno v položkách 5137 – 8 000,00 Kč

5139 – 5 000,00 Kč

5151 – 1 000,00 Kč

5153 – 5 000,00 Kč

5154 – 1 000,00 Kč

5169 – 15 000,00 Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem: § 3392 – 37 000,00 Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------

Skutečnost po sečtení uvedených částek však činí

35 000.00 Kč

Tyto a podobné nedostatky se opakují téměř každé čtvrtletí, stejně jako v dalších výstupech rady města nebo MěÚ. Je proto namístě se ptát: Jak vykonává rada, zastupitelstvo a především starostka a místostarostka svoje řídící a kontrolní povinnosti? V této souvislosti použiji konstatování ze zákonů č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 320/2001 Sb., o finanční kontrole a výsledků auditů, kde i firma Marie Švábová – MarS uvádí: „Nelze předpokládat, že uvedené údaje věrně a poctivě zobrazují stav majetku a závazků, finanční situaci a výsledky hospodaření podle § 7 a povinnost vést účetnictví správné, úplné, průkazné, a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů §8. Podobná věta byla důvodem k odvolání ředitele ZŠ. Bude i v případě města stejný metr a důslednost? Jistěže nebude, protože zastupitelé vše odsouhlasí, včetně chyb a nedostatků, jako v minulosti. Z toho pramení ta nezodpovědnost, lajdáctví nebo jistota, že o nic nejde, protože nám se nemůže nic stát. Proto nikdo z nich nevezme tužku, papír a kalkulačku a nebude nic přepočítávat a kontrolovat. Daleko snaze se přece vyrobí postih na podřízeného, A JE TO.

                                                                                                            F. Immer

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář